15 de abr. de 2019

Renovación da Directiva das Escolas!!!


Estando a piques de cumprirse os catros anos de mandato da xunta directiva, acordase:
Convocar ós socios a asamblea xeral extraordinaria que terá lugar o mércores día 24 de abril na casa da xuventude ás 20 horas en 1ª convocatoria e ás 20,30 en segunda, co seguinte 

ORDE DO DIA:
1,- Cese do presidente e polo tanto da totalidade da directiva.
2,-Admision das candidaturas presentadas e elección de novo president@.

Dende o día de hoxe ata o domingo 21 de abril, ábrese o prazo para presentar candidaturas á presidencia do clube; mediante o cal todos os socios que teñan as cuotas ó día poderán facelo enviando un correo a escolaslourenza@gmail.com
Está a disposición dos socios a documentación necesaria, na Secretaria do clube.

En principio nesta nova asamblea o noso presidente actual  Pablo Maseda cesará como presidente  e de non haber máis candidaturas presentarase á reelección.
A directiva das E.d. Lourenzá.

Vídeo da Exhibición das Subcampionas Provinciais de Patinaxe